Những KPI quan trọng trong Social Marketing

Người dùng càng tương tác nhiều hơn, sâu hơn với nội dung từ nhãn hàng, mức độ …

KPI về Marketing

KPI về quảng cáo 1. Chi phí quảng cáo trên 1000 khán giả mục tiêu: - Bạn nên tính …